Sau khi ăn xong, chủ quán tới hỏi “em ăn gì để chị thanh toán?”.
Thanh niên: “Ơ, mày bán hàng mà mày không nhớ à?”
Chị chủ quán kêu người cất bát, cất đồ… thì thanh niên dõng dạc “Ơ, dm mày lại thích có ý kiến gì nữa đấy hả?!”.
Không nói năng gì, thanh niên nhảy bổ tới phang chị chủ quán luôn…!

#BaoPhapLuat