Thanh niên đi xe máy ngông nghênh đứng dừng đèn đỏ không cho xe ô tô đi…chỉ đến khi có mấy anh cơ động đến anh ấy mới chịu mềm…. 😀

#BaoPhapLuat