Thanh niên Nghệ của năm đây rồi

Dẫn bạn gái vào chợ Vinh mua đồ lót, lại còn rất chu đáo:”Chị lấy loại có ren ấy, cho nó thần thái”

Nguồn : Nghệ An

#BaoPhapLuat