Không hiểu Ban tổ chức tại sao lại để một trò chơi quá nguy hiểm như vậy tồn tại trong Hội xuân như vậy.

#BaoPhapLuat