Thanh niên ngáo đá sau khi cầm dao đâm một người đàn ông đã tự đâm vào cổ mình nhưng đã bị công an khống chế .

Ma túy đá rất nguy hiểm … mọi người nên tránh xa không nên sử dụng dù chỉ thử cho biết.

Nguồn : Đảng Bia