Hải Dương : Thanh niên ngáo đá cầm gậy thách thức Công an và cái kết ” nát người ”

#BaoPhapLuat