Tình hình là gần đây miền Bắc rét đậm quá, thanh niên đi qua đường, chắc mặc áo chưa đủ ấm nên mượn tạm bác chủ shop ít chăn cho nó đỡ lạnh… Thế là người người nhà nhà ra giữ lại, kẻ nắm tay, người túm cổ chia sẻ cho anh thanh niên những cái bạt tay, những tràng đấm đá giữa mùa đông lạnh cóng lưng…
Thanh niên ăn trộm chăn người ta đang bán bị bắt ở Yên Mỹ Hưng Yên Khám xe toàn dụng cụ đập đá.

#BaoPhapLuat