Không hiểu do áp lực trong công việc hay trong cuộc sống mà anh ấy lại chở nên như vậy.

Nguồn : Hay Nhất