Ông Nguyễn văn Bi mất hơn 7 năm có giấy khai tử cán bộ phường và Thanh tra Sở Xây Dựng bảo không biết đến đòi làm việc …

Quận Bình Tân, Thành Hồ 7/11/2017

Nguồn Văn Tai Anh