Thầy giáo đánh học sinh như kẻ thù

Thật là dã man, giáo viên bây giờ mà vẫn đánh học sinh như vậy?

Đánh học sinh chỉ vì mong học sinh học tốt, hay đơn giản là sự bức xúc trước cảnh học sinh không chịu học, hỗn hào? Câu chuyện giáo viên đánh học sinh thêm một nhức nhối về văn hóa ứng xử trong trường học hiện nay…