Một buổi tối theo chân các bác sĩ ở Trung tâm Cấp cứu 115, chúng tôi mới hiểu được sự vất vả mà các bác sĩ 115 nói riêng, và các bác sĩ phải trực Tết nói chung phải chịu đựng.

Theo chia sẻ của các bác sĩ, những gì chúng tôi chứng kiến còn rất “nhẹ nhàng”, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi hàng ngày, hàng tháng, năm này qua năm khác gắn bó với nghề mới hiểu hết được công việc ấy vất vả nhường nào.

#BaoPhapLuat