“Thầy giáo nhà người ta” giảng dạy theo cách cực chất khiến tất cả học sinh đều hào hứng dõi theo.