Tiếp vụ anh tài xế vào tận phòng làm việc ông chủ trạm thu phí Cai Lậy đòi 100 đồng.
Ngồi nói chuyện đòi tiền và đợi xác minh.