Mọi người ai biết nhà bé này hoặc có ai quen biết gia đình bé thì share và thông báo giùm gấp nhé..Bé đi lạc giờ không biết đường về nhà.

#BaoPhapLuat