Toàn cảnh sau vụ nổ bom ở Quan Độ Văn Môn Bắc Ninh

Tan hoang như vừa xảy ra động đất ở đây vậy

#BaoPhapLuat