Trận hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên nhưng toàn là nữ giới không thua kém gì nam giới,thậm chí còn hơn về sự quyết liệt và liều lĩnh…không ai dám vào can luôn.

#BaoPhapLuat