Dựng bức tường cao 3m để thưởng Tết cho nhân viên.

Nguồn : VTC14

#BaoPhapLuat