Đầu năm khai triển chút võ công nào…chứ mấy ngày Tết ăn nhiều bánh trưng quá 😛

#BaoPhapLuat