Tối 12/1/2018 Xe khách va chạm xe ô tô con gần Phà Vàm Cống An Giang. Nhanh như một mũi tên xuyên qua màn đêm 4 người từ trên ô tô con bung cửa nhảy ra, trên tay không quên xách hàng truy đổi chém tài xế và phụ xe của xe khách.
Sự việc diễn ra khiến người chứng kiến không dám tin vào mắt mình bởi quá manh động 

[Share: Phương Bia]

#BaoPhapLuat