Sau khi cầm cuốn sổ, các CSGT mở ra rồi gấp lại, trả ngay mà chẳng thấy xe nào bị xử phạt. Rất nhiều tài xế và CSGT chẳng thấy ai chào hỏi gì, quy trình kiểm tra này lặp đi lặp lại như vậy …CSGT chỉ mở sổ, gấp sổ rồi lập tức cho đi. Quy trình này diễn ra trong vòng 5-10 giây và chẳng thấy tài xế nào bị lập biên bản.