Camera ghi lại vụ bắt cóc trẻ em tại trại heo ở xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Các gia đình chú ý và đừng để các cháu chơi một mình như vậy.

#BaoPhapLuat