Ngọn lửa càng ngày càng lớn người trong nhà hàng chạy hết lên tầng cả trẻ con người lớn đập cửa kính trèo xuống thoát thân.

#BaoPhapLuat