PHẠT 300.000đ…
Ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô, tỉnh Nghệ An bị phạt 300.000 đồng và bị khiển trách sau khi có hành vi hành hung nữ bác sỹ bệnh viện 115.