chia sẻ ,tại thôn đồng quan,xã cẩm hưng,cẩm giàng HD.lý do vì hai đường điện 500kv và 220kv Bắc qua mái nhà lơi khu dân cư đang sinh sống,người dân chỉ yêu cầu nhà nước đền bù cho họ di rời ra chỗ khác mà thôi,