Vụ vữa rơi vào đầu học sinh Trường TH Trần Nhân Tông Hà Nội nhà trường cho biết là sẽ đóng cửa phòng học và di dời đến cơ sở mới.

Nguồn : VTC14