Ngay trước cổng KCN Amata – Đồng Nai, không hiểu vì nguyên nhân gì mà mấy anh  XOTT đánh anh Grab toạc cả đầu.Thấy rất nhiều anh em đồng nghiệp đứng đấy, mà để anh grab bị mấy anh  XOTT phang…

Nguồn : Phong Nguyễn Phú

#BaoPhapLuat