Hàng năm số Tiền mà nhà nước đầu tư cho công tác phòng chống cháy nổ là không hề nhỏ vậy mà 1 đám cháy nhà dân như vậy mà lực lượng cứu hỏa Hà Giang chỉ biết đứng nhìn ngôi nhà cháy rụi đi …

#BaoPhapLuat