Đường khuya vắng xe, xin vượt thì không nhường, cứ tà tà… tới giao lộ thì tăng tốc vượt đèn đỏ và cái kết là CSGT đợi sẵn!

Nguồn: An toàn Giao thông, Văn hóa giao thông Group

#BaoPhapLuat