Xe 29A 952.01 lùi xe qua phà Ninh Giang húc vào xe đang đậu, đã không bồi thường lại còn tấn công chủ xe.

#BaoPhapLuat