xxx16 pắn tốc độ bằng mồm :)
nguồn: Minh trung Pham